Menu
نویسنده مطلب : الی سوفی

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه MB‌BS آدریان فرنهام: سنجش نگرش پولی


با سلام

من این تست را دادم و نتیجه آن برای وسواس پولی ۴۲ بود!! اما وقتی مطلب مربوط به وسواس پولی که لینک آن را قرار دادی مطالعه کردم، متوجه شدم با توجه به اینکه در سایر شاخص های این تست نمره ای حدود ۲۵ تا ۳۶ داشتم، به نظر نمی آید وقتی راحت خرج می کنم و به اولین چیزی که فکر میکنم هزینه نیست، وسواس پولی مطرح باشد. اما در عین حال همیشه به درآمد بالاتر فکر می کنم ومعتقد نیستم قطره قطره جمع کردن باعث پولدار شدن می شود. من فکر میکنم آدم هرچقدر بیشتر برای پول تلاش کند اما در عین حال هم به این فکر نکند که با سختگیری می تواند پول پس انداز کند و بیشتر به استعداد و علاقه اش فکر کند، پول در این راستا با کمی شانس وارد زندگی اش می شود. من الگویی که همیشه احساس توانمندی داشته باشیم را برای پولدار شدن بیشتر روشن می بینم تا همیشه نگران هزینه ها و خرج کردن باشیم. برای همین نمی دانم با این امتیاز بالای ۴۲ باید چکار کنم! و آیا ادامه درس ها با این نمره دهی برایم چگونه سودمند است :))