Menu
نویسنده مطلب : رسول فتح پور

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


تصویر ۱ :

بعضی اوقات افراد برای رسیدن به اهداف عجیب و غریب (اهدافی که حتی نابود کننده زندگی هستند) تلاش فراوانی نموده و کارهای خاصی انجام می دهند مثل اشخاصی که فقط یه رقم بزرگ درموفقیت مالی را مبنای فعالیتهای خود می کنند و بعد از مشقتهای فراوان و رسیدن به هدف به پوچی و نابودی می رسند.

تصویر ۲ :

کارآفرینانی را برای من تداعی می کند که فقط منتظرند ببیند دیگران قلاب ایده خود را در کدام آب مستقر می کنند تا آنرا کپی کرده و نمایشی از کار متفاوت را ارائه می کنند .

تصویر۳ :

برای انجام کار پر ریسک و جلوگیری از سقوط ابتدا لازم است در ذهن تعادل را حفظ نموده و سپس قدم برداریم .

تصویر۴ :

مانند هر رویداد طبیعی در زندگی جاری فیزیکی ما که اثر بال زدن یک پروانه را در یک جای دنیا به اتفاقی بزرگ در جایی دیگرنسبت می دهیم ، در زندگی دیجیتالی هم هر اثری روی یک قسمت از این دنیا اثراتی پشت سر هم در جای دیگر بوجود می آورد .

مثال :بعضی اوقات بازپخش کردن تعدادی از کلیپها و تولید جمله ها اثرات مخربی در حد نابود کردن زندگی افراد و خانواده ها را به دنبال دارد .

تصویر ۵ :

گفتگوهای صمیمانه در دنیای دیجیتال هیچ فرقی با مکالمات دنیای زندگی ارگانیک ما ندارد . بنابراین با رعایت چارچوبهای اخلاقی می توان لذت بخش ترین زمانها را در دنیای دیجیتال ( مثل زندگی در متمم و روزنوشته ها) تجربه کرد .