Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

اولویت‌بندی فاکتورهای تصمیم گیری در مدیریت و کنترل پروژه


درود بر دوستان متممی

در بحث مدیریت پروژه و مدل دایاموند با پروژه کنکور سراسری موارد را موردبحث قرار می دهیم. به منظور آمادگی در کنکور سراسری با توجه به اینکه زمان عامل محدود کننده ای است بخصوص برای دانش آموزان پایه دوازدهم در فاکتور زمان کمترمی توان مانور داد چرا که تاریخ آزمون مشخص و به نوعی فیکس است و بعضا با محدودیت زمانی مواجه می شویم اگر بخواهیم عامل زمان را با هزینه دو به دو بررسی کنیم برای کسب نتیجه مناسب باید هزینه را افزایش داد این افزایش هزینه می تواند شرکت در کلاس های کنکور، آزمون های آزمایشی و خرید کتاب های کمک درسی باشد . مقایسه زمان و ایمنی و امنیت نیز بسیار مهم است حفظ سلامت داوطلب و استفاده حداکثر از بازه زمانی تا برگزاری کنکور می تواند بسیار حیاتی باشد. رعایت تغذیه مناسب، فعالیت ورزشی مناسب، استراحت و .. از فاکتورهای است که باید مورد توجه قرار گیرد .

مقایسه هزینه و عملکرد و کیفیت باید بطور پیوسته با توجه به عامل محدود کننده زمان دواطلب عملکرد و کیفیت مطالعه خود را افزایش دهد و بطور هماهنگ در کلیه مواد درسی عملکرد خود را بهبود داشته و در نزدیکی امتحان آن را حفظ نماید.

بر همین اساس خانواده های که برای تقابل با زمان اقداماتی بعمل می اورند هم چون از سال دهم به استقبال کنکور می روند با افزایش هزینه به نوعی عامل زمان را می خرند تا بتوانند به عملکردو کیفیت مناسب که همانا قبول شدن در رشته ی مورد نظرشان است دست یابند.