Menu
نویسنده مطلب : شیوا صالح نیا

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


۱- پنج شاخص موفقیت فردی:

۱-۱- شاخص های کیفی، تاخیری، طولی:

– اشتغال به کار مورد علاقه

– پایبندی به معنای زندگی ام و به جا گذاشتن اثری با معنا در زندگی

– داشتن حمایت عاطفی قوی از جانب خانواده و دوستانم

–  حفظ استقلال مالی

۲-۱- شاخص کیفی- پیشرو- طولی:

– استمرار یادگیری (و اگر بتوانم تولید دانش)

 

۲- برای تمرین دوم، بهتر بود مدت زمان دوری را می گفتید. اگر این دوری دوهفته طول بکشد معیارها با زمانی که قرار است دو ماه دور باشم، تفاوت دارد. ولی با فرض اینکه دو هفته دورم:

– مدت زمان حضور مراجعان همیشگی که برای مطالعه به کتابخانه می آیند

-مدت زمان حضور مراجعانی که برای جستجو و امانت گرفتن کتاب مراجعه می کنند

– ساعات مشغولیت به کار کارکنان

– مدت زمان انتظار برای دریافت کتاب (از زمان سفارش تا تحویل کتاب از کتابدار)

– تعداد کتاب هایی که در برگه درخواست/انتظار برای بازگشت نوشته شده اند