Menu
نویسنده مطلب : خالد شکوهی

مطلب مورد بحث:

چرا خوشحال نیستیم؟


دیگران را نمی دانم ولی من به عنوان خالد شکوهی فقط یک دلیل وجود دارد که خوشحالی من را از من می گیرد آن هم این است که :

چیزی را که انتظار دارم با دنیای واقعی من متفاوت است !

 

دو راه کار دارم :

یا انتظاراتم را عوض کنم و یا این که دنیایم را تغییر دهم

راه اول آسان است اما باعث خوشحالی نخواهد شد فقط ناراحتی را ممکن است کمتر کند

راه دوم دشوار است ولی اگر بشود عالی می شود.

ولی به حد وسط اعتقاد دارم : گاهی باید از انتظاراتمان کم کنیم و گاهی باید به تلاشمان اضافه کنیم تا زندگی ما شادتر باشد