Menu
نویسنده مطلب : علیرضا علیزاده

مطلب مورد بحث:

درمان شناختی رفتاری یا CBT چیست؟


 در ایران رفتار درمانی سی بی تی جایگاه ویژه ای برای روانشاسان ایرانی داره

چون روش درمان مشخصه و نقشه راه وجود داره از طرفی برای  رشد در درمان افراد، نیاز به خودکاوی نیست که به مسائل فرهنگی کشور ما برمیگرده

در صورتی که در کشور های مطرح رفتار درمانی جایگاه خودش رو به گشتالت درمانی داده و برای رشد در گشتالت درمانی اول خود روانشاس باید به خودش برگرده و خودش رو درمان کنه و سپس برای درمان سایرین اقدام کنه و از همه مهمتر  اینکه برای درمان نقشه راهی وجود نداره اما بسیار قدرتمنده