Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


برای پاسخ به این تمرین، من مثلا حفظ و نگهداری پارک ها وفضای سبز منطقه ای از یک شهر، توسط شهرداری رو در نظر میگیرم.

و فکر می کنم، شاید بشه به اینصورت، بیان کرد:

لایه اول) شهردار

که وظایفی چون:  برنامه ریزی در خصوص حفظ، نگهداری، ساماندهی و توسعه فضاهای سبز عمومی شامل بوستانها، معابرو … رو به عهده داره.

لایه دوم) شهردار هر منطقه

که با دریافت برنامه ها وسیاست های مصوب شهرداری درارتباط با وظایف منطقه، جهت اجرای آنها برنامه ریزی های لازم رو انجام میده.

لایه سوم) کارشناسان و کارمندان شهرداری آن منطقه

که وظیفه ی اجرایی کردن برنامه های شهردار منطقه و نظارت بر اونها رو بر عهده دارند.

لایه چهارم) باغبان ها

کسانی که با توجه به برنامه ریزیهای انجام گرفته در لایه های بالاتر، به عنوان باغبان، به امور مربوط به زیباسازی و حفظ فضای سبز آن منطقه از شهر میپردازند.