Menu
نویسنده مطلب : عبدالهادی رئیسی

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


سلام به استاد عزیز متمم!

تمرین ۱- آنالوژی فرایندهای اقتصادی با فرایندهای شیمیایی– سعی کردم با جستجوی اینترنتی مطلب و تحقیق مشابهی بیابم که بتونه بهتر این آنالوژی رو بیان کنه اما متاسفانه مطلب خاصی نیافتم.

۱- در فرایندهای اقتصادی پول و در فرایندهای شیمیایی مواد اولیه حکم عامل حیاتی و تداوم دهنده اون فرایند رو ایفا می کنن و به عبارتی حکم خون جاری در شریان های فرایندی رو دارن.

۲- در فرایندهای اقتصادی فعالیت هایی با هدف حصول ارزش افروده بیشتر انجام می شه و در فرایندهای شیمیایی هدف تولید محصولی با ارزش افروده بالاتریه.

۳- در هر دو فرایند امکان ایجاد فساد وجود داره. پول های راکد اقتصاد رو فلج میکنه و فرایندهای شیمیایی نیز از راکد ماندن مواد پرهیز می کنند.

۴- هر دو فرایند با واژه رسوب آشنا هستن و سعی میشه از ایجاد رسوب های مزاحم جلوگیری بشه.(اولین بار زمانی این مساله برام جالب شد که بانک ها برای حساب های جاری مبلغی رو به عنوان رسوب مشخص می کردن)

تمرین۲- در تمام روابطی که ازشون نام برده شده دست کم یک طرف انسان هستش، پس جنس رابطه به عواطف، احساسات، تفکرات و شاید ذهنیت های انسانی وابسته ست. شاید بشه گفت که شخص من، دوستانم، خانوادم، همکاران، مردم کشورم و … حتی کبوتری که رو بالکن خونم می شینه یا گربه ای که تو کوچه پرسه میزنه همگی در یک سیستم تعریف می شیم. محبت به دوست، همسر، خانواده و … از همان سیستمی نشات می گیره که محبت به مردم شهر و … تنها شدت ضعف اونه که اون رو کمی متفاوت می کنه که اون هم نشات گرفته از مقاومت های درونی و تاثیر های بیرونی هستش. گویی منطق حاکم بر این روابط از یک سیستم کنترلی دستور می گیره بنابراین جنس رفتار من با خونوادم و راننده تاکسی و …   با توجه به اینکه یک سرچشمه داره یکیه.

خوب که دقت می کنیم می بینیم ما چون همگی توی یک سیستم تعریف می شیم غالب رفتارهامون، با هم شباهت های زیادی دارن.