Menu
نویسنده مطلب : عارفه میرزایی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


به نظر من داشتن سطح متوسط این استعداد برای همه افرادی که با دیگران به هر شکلی تعامل دارند مهم است

بسیاری از شغلها مانند معلمی ، سخنران ، مشاور ، فروشنده ، منشی ، بازاریاب ، سرپرستان و مدیران ، گویندگان و مجریان، کارمندانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند و … به این سه مولفه برای بالابردن راندمان خود نیاز دارند

گاهی شاید ما این استعداد را داریم اما از کاربرد و اهمیت آن آگاه نیستیم و نا آگاهانه از آن بهره نمی گیریم ، به هر حال شناخت این استعداد و کاربرد و اهمیت آن به بالا بردن راندمان ما در حوزه های مختلف کاری کمک خواهد کرد