Menu
نویسنده مطلب : محمد پهلوانی

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن


کلامی:تعریف از دستپخت همسر.

غیر کلامی:گرفتن نان برای همسایه بدون درخواست او.

کودکانه:از اینکه صدایت را می شنوم خوشحالم.

والدانه:میروی بیرون مواظب باش و خودت رو خوب بپوشان هوا خیلی سرده.

بالغانه:این فایل را دیشب دانلود کردم فکر می کنم بدرد تو هم بخوره.

مثبت :وقتی کاری را بهت واگذار می کنم تا انتها پیگیری می کنی.

منفی:فقط فکر خودت هستی و هیچ توجهی به دیگران نداری.

نامشروط: غدایی که خیلی دوست داری را همسرت برایت درست می کند.

مشروط:خریدن دوچرخه برای شاگرد ممتاز شدن فرزند.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟