Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

مدیریت استرس و روش های کاهش استرس در محیط کار و زندگی


من مدتهااست که با انجام مدیتیشن واروم کردن ذهن تونستم استرس رو تا حدودی مهار کنم

.در کنار این تکنیک ورزش کردن هم خیلی موثره.وقتی که شما آرامش داشته باشید خیلی راحت میتونید با مدیریت کردن فشار کاری  که از مجیط  اطراف ویا خود ما  وارد میشه استرس رو مها رکنیم.