Menu
نویسنده مطلب : مینو همتی

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی کار با اعداد


تقسیم استعداد کار با اعداد به سه بخش مجزا هوشمندانه و جالب بود. بدون این تقسیم بندی سنجش این استعداد گیج کننده می شد به خصوص که اغلب افراد در یک یا دو بخش قوی تر از بقیه هستند.

هم چنین به نظر می رسه میزان استفاده و سروکار داشتن با اعداد می تونه نتیجه سنجش استعداد رو تحت تاثیر قرار بده. این موضوع کنار دخالت استعداد های خواندن سریع و حافظه تصویری در نتیجه تست ها میزان خطا رو افزایش میده و باید در نظر گرفته بشه.