Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


انتخاب نام نیکو بر روی فرزندان بسیار پسندیده است ولی عوامل زیادی آن را تحت تاثیر قرار می دهد از جمله فرهنگ حاکم بر خانواده ، درجه مذهبی بودن ، سطح تحصیلات ، فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه و …

من هم با دوستانی که مخالف دو اسمه هستم کاملا موافقم و هر فردی بهتر است با یک اسم شناخته شود و من خودم در مقابل پیشنهاد خانواده همسرم مبنی بر انتخاب یک اسم دیگر در زمان ازدواج موافقت نکردم ( اسم من عزیزه است و از نظر آنها صدا کردنش سخت بود ) . الان که متاسفانه انتخاب اسم دوم  ( به روز ) برای افرادی که اسامی مذهبی دارند بشدت اپیدمی شده است. مثلا صدیقه می شود پرستو  ، سکینه می شود ملیکا و …

اما خودم در انتخاب اسم فرزندم به موارد زیر توجه کردم:

– ساده باشد

– مفهوم و معنی خوبی داشته باشد

– در زبان های مختلف یکسان صدا شود ( من آذری هستم و در برخی موارد اسامی با تغییر ادا می شوند )

– برای کشورهای خارجی تلفظ آن سخت نباشد

– آوای زیبایی داشته باشد

معتقد هستم نام  تاثیری در رفتار فرد ایجاد نمی کند این فضای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ….حاکم بر پرورش کودک ( اعم از خانواده ، جامعه ، دوستان ) است که رفتار را شکل می دهد و البته اهمیت نگاه و نگرش  فرد دراین میان از وزن بالاتری برخوردار است.