Menu
نویسنده مطلب : شكوفه كاشانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


بزرگترین تردید زندگی من که هنوز بعضی وقتا بهش فکر میکنم اینه که « آیا کار درستی بود که مهاجرت نکردم ؟؟؟؟؟»

امیدوارم روزی بتونم یه جواب درست و قطعی واسه این سوالم پیدا کنم

ترس از اینکه این یه تصمیم  نادرست در زندگیم بوده و در آینده پشیمون میشم خیلی مواقع آزار دهنده میشه!!!