- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسین محمدی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


به نظر من کارهایی که ماهیت ارتباط با مشتری و یا پشتیبانی سیستم دارن یه جورایی نیاز به افرادی با قدرت تشخیص فرکانس بالا دارن.

من خودم یه قسمتی از کارم ماهیت پشتیبانی سیستم داره و از طریق تلفن یا چت با مشتری ها در ارتباطم

حیلی وقتا از سرعت صحبت کردنشون و یا لحنشون میتونم تشخصیص بدم که مشکل از کجایه سیستم هست :)