Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

راه‌اندازی سیستم اعتبار اجتماعی در چین


سلام به دوستان

از نظر من، اولین و مهمترین موردی که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشیم و سپس مفید یا غیرمفید بودن این سیستم را قضاوت کنیم، این است که چه شاخص هایی برای اندازه گیری سیستم اعتبار اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.

اما چیزی که برای من جلب توجه می کنه این هست که با توجه به اینکه در حال حاضر چین یک قطب بزرگ تجاری در دنیا محسوب می شه اما گوگل، اینستاگرام و بعضی سایت ها فیلتر می شوند به خصوص در پکن پایتخت این کشور ، که برای من جای تعجب داشت و یا مورد دیگه اینکه آموزش زبان انگلیسی و فراگرفتن آن و صحبت کردن به این زبان با وجود این همه توریست و تجارت و مراودات جهانی تعمداً در سیاست های دولت قرار نگرفته که البته پشت این رفتارها، سیاست های کمونیستی حاکم است.

از منظر من ممکن است این سیستم در حوزه اقتصادی بخصوص تخلفات مالی موثر و مفید واقع شود اما در حوزه اجتماعی شاید موجب شود انسان ها تبدیل به ربات هایی شوند که کنترل می شوند. به هر جهت من تصور می کنم که احتمالاً این سیستم هم گرایش بیشتری به سمت کنترل و کسب اطلاعات دلخواه خواهد داشت تا برطرف کردن ضعوف اجتماعی و اقتصادی. از طرفی اعلام آمار و نتایج بطور عمومی، می تواند موجب سوء گیری های متعدد رفتاری شود که شاید آسیب زا باشند.

اگر من حق انتخاب داشتم ترجیح می دادم به جای کنترل کردن مردم و رفتارهایشان شیوه ای مانند بعضی کشورهای اروپایی (هلند) را در پیش بگیرم و به افراد حق انتخاب در هر زمینه ای در حد امکان  بدهم، اما در کنار آن به طور قوی و غیرمستقیم با فرهنگ سازی و آموزش های لازم مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی را کسب نمایم.