Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

ماهیت انسان: الگویی برای ارزیابی و طبقه بندی نظریه های شخصیت


از میان شش سوال فوق، فکر می کنم نظریه رشد _ تعادل نسبت به سایر نظریه ها بیشتر در مورد من صدق می کند و بیشتر در طلب  رشد و یادگیری هستم تا بتوانم از لحاظ فکری رشد کنم و موفقیتم را در رشد می بینم.
یکی از انگیزه های اصلیم در خصوص حضور در متمم به خاطر رشد بوده که بتوانم با رشد و توسعه مهارتهایم به بهتر شدن خودم کمک کنم و این علاقه مندی من به رشد باعث شده که نسبت به اطرافیانم متفاوت تر باشم.

در پی رشد بودن باعث شده که زندگی برایم ساده تر نباشد و با چالش های متفاوتی روبرو باشم.
وقتی خودم را با بعضی دوستانم مقایسه می کنم که چالش من رشد بوده و چالش آنها تعادل بوده و جامعه اطرافم بیشتر موافق افراد متعادل است و از نظر آنها شاید اطرافیانم موفق تر باشند.

از نظر خودم با توجه به تلاشم در جهت رشد نسبت به قبل رشد بیشتری داشته ام و موفق بوده ام هر چند شاید از نظر جامعه اطرافم چون تعادل را رعایت نکردم زیاد موفق نبوده ام و معیارهای موفقیت مدنظر آنها را ندارم.

در کوتاه مدت بعضی مواقع انگیزه م با توجه به بازخورد جامعه کمتر شده ولی در بلندمدت با عنایت به اینکه  رشدم باعث شده به یه سری اهدافم برسم انگیزه م بیشتر می شود و از تلاش برای رسیدن به رشد لذت می برم و در زمانی که فکر میکنم یه کم رشد کردم خرسند و راضی هستم.