Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


سلام

ترس از دست دادن رابطه ها  باعث  از بین  رقتن اعتماد به نفس و  کم شدن جسارت در آدمی است  .  اکر بتوان  برای  مقابله با این گونه  ترسها به شکل درست و قاطعی تصمیم گیری نمود  شاید  به طور مقطعی روزگار سختی را تجربه کنیم  اما  در نهایت به احتمال زیاد پیامد درستی را به همراه خواهد داشت .

در مورد سرمایه گداری و از دست دادن سرمایه چون سر رشته ای ندارم بنابراین  بطور مشخص اظهارنظری نمیکنم.

فقط این  را میدانم که متاسفانه جامعه مان  از نظرامنیت و اطمینان برای سرمایه گذاری وضعیت مطلوبی ندارد