Menu
نویسنده مطلب : علیرضا فرجی

مطلب مورد بحث:

در تعارض‌ها و مذاکره‌ها، باختن هم می‌تواند یک انتخاب درست باشد


سلام

یادم می آید در زمانی که میخواستم اولین اختراعمان را ثبت کنیم، به دلیل اینکه هزینه های ساخت دستگاهمان بالا رفت با یک نفر مذاکره ای داشتیم که او هزینه ثبت اختراعو یک مسابقه ی ما را تامین کند و ما نیز در عوض او را در طرح مشارکت بدهیم.

ما در آن موقع مجبور شدیم که این امتیاز را به او بدهیم که طرح را او ثبت کند (با درصد ۳۴٪) و بیستر از ۳۳ درصد ما ولی در عوض ما هم اختراعمان ثبت شود (حفظ رابطه) و هم در یک مسابقه بین المللی شرکت کنیم. که البته در آن زمان این باخت به نتایج و موفقیت های بعد از آن می ارزید. اما به نظرم ما کمی هم از کیسه ی عزت نفس خود را خرج کردیم که شاید قابل جبران نباشد!