Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود


بارز ترین مثال در ذهن من مسیله ی یادگیری پزشکی و نمره آوری است. در مقطع فیزیوپاتولوژی، آموزش بسیار سریع و حتی دارای نقاط حذفی بسیار است. در مرحله اول میتوان تمام تمرکز را روی درس های بعضا ناقص اساتید گذاشت و نمره ی بسیار عالی گرفت و یا با کمک فیلم های آموزشی موجود در یوتیوب و رفرنس ها این مباحث را یاد گرفت و یک نمره ی خوب گرفت. من گزینه ی دوم را انتخاب کردم در حالی که نتیجه ی نمره ای خوبی ندارد ولی در نظر من از لحاظ فرآیند تصمیم گیری منطقی است.