Menu
نویسنده مطلب : صادق زارع مقدم

مطلب مورد بحث:

تقویت مثبت و مثال‌های آن


برخی از پاداش های دوستان متممی :

۱٫ ماهیگیری : این یک مجوز فعالیت هست و احساس آرامش و تفریح این پاداش بنظرم جذاب است.

۲٫ دوستی نوشته بود گوش دادن به سخنرانی های تد ، این نیز یک مجوز فعالیت است و همچنین اگر موضوع انتخابی سخنرانی بصورت غیر مرتبط با تخصص فرد هم باشد که بنظرم بسیار عالی ست.

۳٫ سالاد میوه : این یک پاداش فیزیکی یا حتی مجوز فعالیت برای درست کردن آن محسوب میشه.

۴٫ یکی از دوستان نوشته بود ، خوابیدن تا دیروقت : این پاداش (مجوز فعالیت) جز پاداش های منفی قرار میگیره برای من بشخصه ، چون باعث میشه بعد از بیدار شدن احساس شادابی نداشته باشم بخاطر خواب بیش از اندازه.