Menu
نویسنده مطلب : آرش وکیلی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پیدا کردن خانه جدید به منظور خرید و یا اجاره با در نظر گرفت محدودیت بودجه و زمان و همچنین برنامه ریزی برای جابجایی (اسباب کشی) به عنوان یک پروژه در زندگی شخصی است.

در سازمان به طور مثال فرآیند پرداخت حقوق دستمزد یک فرآیند عملیاتی (تکراری) برای واحد حقوق و دستمزد است ولی تعریف (خرید) سیستم جدید و یا به روزرسانی نرافزار حقوق دستمزد یک پروژه محسوب می شود.