Menu
نویسنده مطلب : کسری کفاشیان

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی (۳): گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد


به نظرم حضور بیش از حد بعضی از مجری ها در برنامه های صداوسیما که برای برنامه اول بسیار موفق به نظر میرسید و بدون فکر کردن به این موضوع که زیاد دیده شدن باعث تکراری شدن و کاهش جذب مخاطب میشود  و بعد از مدتی جذب مخاطبی ندارد و یا این که بعضی از مدیران و نمایندگان برای محبوب شدن در نزد مردم حاضر شدند دست به هر کاری بزنند تا تیم های فوتبال شهر تهران را به شهرستان خود ببرند و برای دوره های بعد محبوب شوند که چون آن استان پتانسیل فوتبال و زیر ساخت مورد نظر نبود خیلی زود محو شد و فقط اسم ان افراد مربوطه با عمل ضعیفشان در خاطر همه ماند.