Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


سلام به دوستان

بعد از خواندن این مطلب خیلی تلاش کردم خودم را جای رونالد واین بگذارم ولی واقعیت این است که نمی شود. شاید کمی این باور که او پشیمان نیست در من قویتر باشد و دلیلش تعمیم دادن این تفکر شخصی من که “پول همه چیز در زندگی نیست .” به تفکرات واین باشد.

به هرجهت در مورد ایشان هیچ قضاوتی ندارم چون گاهی متن ها و نوشته ها و جمله ها نمی تواند احساس واقعی را به افراد منتقل کند و بسته به ادراک و برداشت هر شخصی تعابیر متفاوتی خواهند داشت، شاید اگر ایشان را از نزدیک می دیدم و با هم گفتگو می کردیم، توانایی قضاوت را پیدا می کردم.

تصمیم گرفتن در زندگی همه ما اجتناب ناپذیر است و هر لحظه در حال تصمیم گرفتن هستیم . گاهی بعضی از آنها بسیار تلخ هستند اما در آن مقطع بهترین گزینه بوده اند. کمبود اطلاعات در آن برهه زمانی، تغییر اولویت هایمان در گذر زمان، جبری که در آن لحظه وجود دارد و بسیاری عوامل و شرایط باعث می شود همیشه نگاهی به گذشته و تصمیم هایمان و نتایج آنها داشته باشیم که این نیزغیرقابل انکار است. اما پس از سپری کردن این چندین سال عمر و گرفتن تصمیم های درست و غلط ، درسی که سالهاست به خودم می دهم اینکه خودت تصمیم بگیر و برای همیشه مسئولیت آنرا بپذیر چه خوب و چه بد، چه رضایت بخش و چه رنج آور و دقیقاً سالهاست که حتی زمانی که به تصمیم هایم رجوع می کنم وجود عامل اصلی که خودم هستم را انکار نمی کنم و همیشه تأکید دارم در آن شرایط من در این حد توانایی تصمیم گیری داشتم سپس از آن رد می شوم و ادامه زندگی …

نگران تعداد دفعات شکست هایتان نباشید، نگران تعداد دفعاتی باشید که می توانستید سعی کنید ولی نکردید.