Menu
نویسنده مطلب : احمد مردی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


به نظر من یکی از پاراگراف‌های اصلی این متن این جمله است: «قرار نیست با نوشتن در زیر این مطالب، فقط به متمم چیزی اضافه شود. قرار است به خودمان هم حرف های مختلفی را یادآوری کنیم.» 

این کامنت‌گذاشتن و کامنت خوندن باعث می‌شه با خودمون حرف بزنیم!! تکرار کنیم و یاد بگیریم