Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


استراتژی و تحلیل رقبا در کسب و کار

از شما انتظار می رود پس از مطالعه این درس:

– بتوانید اهمیت رصد کردن رقبا را به خاطر بسپارید

– بتوانید تشخیص دهید چه کسانی رقیب شما هستند و چه کسانی رقیب شما به حساب نمی آیند.
– از رابطه پیشرفت و توسعه کسب و کار و رصد رقبا اطلاع داشته باشید.
– نام مایکل پورتر را به عنوان کسی که ادبیات رقابت را وارد استراتژی کرد به خاطر بسپارید.