Menu
نویسنده مطلب : آکادمی آموزگار

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


در مورد سوال اول اگر نتونم از چیزی که آموزش دیدم در زندگی واقعیم استفاده کنم یا در شخصیت و نگرش من تاثیری نذاشته می گم آموزش کاربردی نبوده.

یک دوره زمانی کاربردی هست که در مسیر زندگی من تاثیر بذاره مثلا باعث افزایش سطح درآمد من در شغلم بشه.

اگر معلمی بخواد آموزشش کاربردی بشه اول باید بر اساس شرایط روز جامعه نیاز سنجی کنه و ببینه مخاطبش کیه و دقیقا به چه چیزی نیاز داره. آیا میخواد چیزی رو یاد بگیره و بره ازش پول در بیاره یا میخواد تاثیری در شخصیتش داشته باشه و …