Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

ماجرای شام دُنگی


باسلام

از باز کردن این مبحث خوشحال شدم . من با روش سوم موافقم حتی اگر زمان دیدار بعدی خیلی با وقفه باشد یا حتی اگر دیگر دوستان نتوانند قراری برای دورهم جمع شدن داشته باشند من بسیار لذت میبرم از اینکه بتوانم  هزینه  را پرداخت نمایم  ، البته خیلی اوقات در این زمینه مورد انتقاد نیز قرار میگیرم ، آخرین بار این انتقاد توسط برادر کوچکتر از خودم  صورت گرفت ، آن روز چمله قشنگی بهم گفت : یاسمن میدونم که لذت میبری همیشه تو پرداخت کنی ولی بد نیست که یه وقتا به دیگران هم این فرصت لذت بردن را بدهی. حرفش برایم خیلی منطقی بنظر آمد.ناگفته نماند که من خیلی سالهای دور وقتی برای اولین بار باکسی که قرار بود شریک زندگیم شود به رستورانی برای صرف غذا رفتیم و من همان لحظات اول گفتم که حساب میز بامنه ایشان هم بدون هیچ بحثی پذیرفتند بعدها که این خاطره را برای دخترم تعریف میکردم میگفت مامان خیلی اشتباه کردی اما من هنوز بر همان عقیده ام