Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


من در تجربه ی شخصی خودم زمانی که هنوز دانش اموز بودم بر این باور نبودم که یادگیری مهارته و این مهارت با تمرین و تکرار قابل ارتقاست.

فکر می کردم هر کسی هوش بهتری داشته باشه در نتیجه یادگیری بهتری هم خواهد داشت و هوش اصلی ترین عامل هست.

گرچه تلاش و انگیزه برای یادگیری رو ضروری می دونستم اما پس ذهنم توانایی ثابت برخی انسان ها در یادگیری بهتر وجود داشت. هرچند میدونستم بر اساس مطالب و گفته ی جامعه یا افراد صاحب نظر، بسیاری از کسانی که در زمینه ای مهارت بالایی داشته اند بیشتر حاصل تمرین و تکرار بوده تا هوش و بلد بودند که چجوری باید یاد بگیرن.

اما انگار نمیخواستم واقعیت رو قبول کنم که یادگیری هم مهارت هست و با تمرین و تکرار روز به روز میشه اون رو ارتقا داد.