Menu
نویسنده مطلب : مجتبی رحیمی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


دوست  من اگر رباتی دیدی که پاهای ان در محل اتصال به زمین تیز بود ان ربات از سیاره بتا امده است و اگر پاهای ان در محل اتصال به زمین تخت بود از سیاره الفا امده است

اندام های مختلف ربات های دو سیاره را مقایسه کردم

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟