Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


در مجموعه ما شاخص های برنامه ریزی و کنترلی ، بیشتر در قالب شاخص های نرم هستند. و آنچه تا به حال من به عنوان “تلاش” از آن یاد میکردم و اکنون با نام ” فرآیند” آن را در نطر میگیرم . البته توجه ما به فرآیند به معنی بی توجهی به نتیجه نیست. اما بر این باوریم که در نهایت پیاده سازی یک فرآیند صحیح به نتیجه مطلوب منتهی میشود. به عنوان مثال دید از دیدگاه و پنجره تفکر و نیاز مشتری برای ما یک شاخص است در نتیجه با توجه به اینکه کار ما در زمینه امنیت سایبری است مدیریت مجموعه هدف خود را  ایجاد آرامش و حس اطمینان در مشتری بنا نهاده. در لایه دوم کارشناسان با توجه به اولویت بالا و حس همدلی که نیاز هر فرد در زمان بحران است کار خود را پیش میبرند. در لایه سوم منشی مجموعه با صبوری و آرامش و تحمل با مشتریان برخورد میکندبه شکلی که مشتری در نهایت از مجموع فعالیت های انجام شده  این احساس را داشته باشد که مشکل او اولویت اول ما است..