Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

مایکل فریزه | محقق در زمینه‌ی روانشناسی کارآفرینی


درود و خدا قوت

 آیا همان ویژگی‌هایی که برای یک کارآفرین در آمریکا می‌گوییم، در آفریقا، چین یا هر نقطه‌ی دیگری از جهان، با اقتصاد و فرهنگ متفاوت هم صادق است؟

به نظرم خیر، دانش آنها می تواند حکم اطلاعات برای ما داشته باشد و ما باید از این اطلاعات به دانش برسیم.

بیکاری یکی از عوملی است که این روزها سبب شده است تب استارتاپ و کارگاه و کارآفرینی داغ باشد.

در نبود خلاقیت و نوآوری و نداشتن کار، جدیدا هم مدرس شده اند! هر دم از این باغ بری میرسد.

کمی به عقب اگر برگردیم در بعضی دولت ها موج کارآفرینی راه انداختند، همان هایی که بعدها آغازگران را نابود کردند!