Menu
نویسنده مطلب : نورالدین حسینی

مطلب مورد بحث:

تکنولوژی دیجیتال مدیر بهتر می‌خواهد نه تکنوکراتهای بیشتر


با سلام

تحول با استفاده از تکنولوژی در اصل استفاده از تکنولژی بعنوان ابزاری جهت رسیدن به توسعه و پیشرفت سازمان محسوب می گردد .

طراحی  الگوهایی برای هدایت درست منابع و حذف یا کاهش فعالیتهای غیر ضروری و تاکید بر  شناسایی و ایجاد فعالیتهایی که برای مشتری ارزش افزوده ایجاد میکند قبل از اینکه متکی به نرم افزار باشد به تفکرات و تحلیلهای مدیران وابسته است . مثلا شرکت ما برای مدیریت بهینه منابع خود تلاش دارد از سیستم ERP استفاده کند که همان برنامه ریزی منابع سازمان است و برای این کار چند سالی است که چند نفر متخصص در این حوزه جهت ایجاد ساختار و راه اندازی استخدام نموده ولی متاسفانه بدلیل عدم هماهنگی و همکاری با سایر واحد ها هنوز امکان بهره برداری فراهم نشده و از این دست شرکتها در ایران زیاد هستند با تاسف اکثر شرکتها همان کارهای قدیمی را با سیستمهای پیشرفته انجام میدهند

با تشکر