Menu
نویسنده مطلب : محمد سالک

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


سیاسی : مدل مبارزه ی منفی با ستمگری

اجتماعی :آدم ها نه سفیدند و نه سیاه , خاکستری اند

اقتصادی : رابطه ی بهره و سود بانکی و میزان تاثیر آن بر میزان سرمایه گزاری در  چرخه ی تولید

فرهنگی :مدل رفتاری در زمان اعلام قحطی و نحوه ی دخیره ی آذوقه

علمی : مدل رابطه ی فشار و حجم – قانون شارل گیلوساک –