Menu
نویسنده مطلب : تسنیم

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


سلام

از بچگی اسم “محمدرضا” برایم تداعی کننده افراد خاص و بیشتر منفی بود دقیقا نمی دانم چرا. ولی در اینجا نام ” محمدرضا شعبانعلی” یک مصداق خاص و مثبت است. درچند سال اخیر نام محمدرضا دراطرافیانم زیاد گذاشته شده و هر کدام با نیتی بوده است و ذهنیت من دیگر مثل گذشته نیست.
برخی اسامی با خود ویژگی ظاهری را همراه دارند و وقتی بچه ها بزرگ می شوند گاهی آن تصوری که تو از شنیدن اسمش داری با ظاهرش همخوانی ندارد مثل یک پسر لاغر و ظریف با نام رستم و دختری کوتاه قد با نام رعنا. به نظر این یکی از ظرافت های انتخاب نام فرزند است.
اسم من که خیلی دوستش دارم ” آمنه” است و از پدر و مادرم به خاطر این انتخاب ممنونم.اگر بعد از خودم خواهری داشتم حتما نامش خدیجه می شد چون نیت کرده بودند که اسامی ما از دختر و پسر هرچه بود به ترتیب از آمنه و محمد به بعد گذاشته شود