Menu
نویسنده مطلب : فرشته فرهمندنیا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا راه دیگری نبود که منو به هدف الانم برسونه؟
آیا بهتر نبود راه هایی را انتخاب می کردم که می توانستم درآمد بیشتری داشته باشم؟

(و در مورد بحث لذت بردن از موفقیت ، گاهی مساله لذت بردن از موفقیت نیست ، مساله نیاز به داشتن رضایت خاطری هست که البته با ارزش تر از هر چیزی است ،  البته منظورم رضایت کامل و قانع بودن نیست، بلکه یک حس رضایت عمومی هست که در اینصورت حتی اگر به هدف مون نزدیک هم نباشیم می تونه محرک ما باشه، رضایت از اینکه در مسیر درستی هستیم می تونه برای ادامه کافی باشه. )