Menu
نویسنده مطلب : صدف خواجه

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


اشکال هندسی که در روبات‌های سیارات مختلف استفاده شده متفاوت است. یعنی در سیاره بتا سه ربات مستطیلی و یک ربات دایره‌ای و در سیاره‌ی آلفا این مورد را به صورت برعکس داریم.

و میتوان علاوه بر این تفاوت رنگ تمام ربات‌ها را برای فضانورد ثبت کرد چون ترکیب رنگی استفاده شده در هر دو مورد نیز متفاوت است.