Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

تفاوت مشکل و مسئله چیست؟ منظور از تبدیل مشکل به مسئله چیست؟


خانواده ای که با بحران نوجوانی و جوانی فرزند خود روبرو می شود و بسیاری از عدم درک های آن نوجوان از مسائل مربوط به خود ناشی از تربیت هایی است که در دوران کودکی فرا گرفته و به قدر کافی برای آینده آماده نشده است. حال بحران نوجوانی و جوانی فرزند مملو از مشکلاتی است که برای حل آنها نیاز به متخصص روانشناس است.