Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا اکبری

مطلب مورد بحث:

با دوستان‌مان وارد تعامل مالی بشویم یا نه؟


من فکر میکنم دوستی موهبتی است که باعث میشود انسانها از تنهایی بیرون آمده و نیازهای خودشان را با حس خوب از طریق آن حل کنند.

نکته اینجاست که این جاده دو طرفه هست و با دو نگرش متفاوت دیده میشود.

پس دوستی پایدار میماند و با ارزش میشود که دو طرف بتوانند خودشان را در جایگاه طرف مقابلشان بگذارند و همه چیز را از نگاه آن طرف نیز ببینند.

نکته دیگر داشتن مهارت های لازم جهت دوست مورد علاقه انسانها بودن است. مطمعنا هرچه قدر هم انسان خوبی باشیم اما مهارت نگهداری از دوست را نداشته باشیم نمیتوانیم دوستان زیادی داشته باشیم و در تنهایی فرو خواهیم رفت.

پس اگر تنهاییم دلیل بد بودن انسانهای دیگر نیست، مطمعنا جواب چیز دیگری است که باید درون خودمان دنبال پاسخ آن بگردیم.