Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


عضو مرزی : در یک سازمان علاوه بر کارشناسان فروش ؛ منشی و نگهبان شرکت است که در اولین برخورد مراجعه کنندگان به واحد صنفی با آنها مواجه می شوند.

عضو/نقاط  اهرمی : پایه گذاری نظام ارزیابی کارکنان و پیشنهادات یعنی دیده شدن کارکنان و تشکر حتی در حد کلام می تواند تاثیر زیادی بر روی عملکرد آنها داشته باشد. تبریک سالروز تولد کارکنان حتی با یک هدیه ارزان قیمت می تواند کارکنان را در وفاداری به سازمان متعهد کند.

عضو کلیدی : در هر سازمان بقا یا فنای آن در درجه اول مرهون مدیر ارشد آن است. یک مدیر نالایق می تواند تمامی سرمایه های شرکت را پراکنده و متفرق نماید در حالیکه با حضور یک مدیر کارآمد در راس امور می توان با سخت کوشی و تلاش بیشتر کارکنان و آموزش پرسنل می توان به موفقیت دست یافت. حتما نباید بهترین مهره ها را داشته باشیم تا بهترین نتیجه را کسب نماییم. بهتر است یک تیم داشته باشیم تا یک گروه از افراد متخصص .