Menu
نویسنده مطلب : جلال بصیری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


پاسخ با این سئوال که واقعا من همین را میخواستیم ؟  را می توان به پاسخ دادن به این سئوال راحت تر جواب داد.

آیا اگر زمان به عقب بر می گشت باز هم شما همین مسیر را در زندگی خود ادامه می دادید؟ آیا همین رشته ؟ آیا همین شغل ؟ آیا همین همسر؟ و انتخاب های متعددی که در سر راه شما بود را باز هم  همین انتخابی را می نمودید که الان انتخاب کردید ؟

اگر پاسخ شما بلی است پس رضایت بوجود امده است ولی اگر در این مسیر به بغضی از سئوالت پاسخ منفی داده باشد رضایت شما کمتر و کمتر می شود .

پاسخ خود من به تمامی انتخاب هایم  بلی است و از مسیر زندگی خود لذت می برم