Menu
نویسنده مطلب : جواد حسن زاده

مطلب مورد بحث:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت


سلام ماله من شد ۱۸

قابل پیش بینی بود…

شرایط خوبی اصلا رو تجربه نمیکنم…

روزهایی رو قبلا داشتم که بسیار انسان موفق تری بودم و البته نشاط بیشتری و داشتم باید با تمرکز و البته تلاش به کمک متممی ها به حدی که میخوام برسم امیدوارم روزهای خوب دوباره برگردن…