Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


اگرچه  پارک دوبله را خوب انجام می دهم ولی در تجسم فضایی مستعد نیستم  وتنها درسی را که در دانشگاه نگذراندم ، درس نقشه کشی صنعتی بود .که علیرغم اینکه از خود درس ذاتا خوشم می آمد ولی به دو دلیل آن را حذف کردم ( ۱- می خواستم برای کنکور کارشناسی ارشد که اولین بار بود متمرکز برگزار می شد درس بخوانم و درس نقشه کشی خیلی زمان بر بود ۲- خودم را مستعد نمی دیدم ) و بدون آن فارغ التحصیل شدم.

ولی باید بگویم گرچه اصلا اهل نقاشی ، طراحی و … روی کاغذ نیستم ولی به اقتضای شغلم چندین بار یک فضای خالی را برای آزمایشگاه شیمی و محیط های اداری در ذهنم طراحی کرده و به اجرا در آورده ام.

در چیدمان منزل هم نسبتا ایده پداز خوبی هستم و دوره ای نسبت به تغییر چیدمان اقدام می کنم.

طراحی را بسیار دوست دارم ولی تلاشی برای یادگیری نکرده ام.

در بچگی برای عروسک لباس می دوختم . از هنر بافتنی ، خیاطی ، آشپزی ، قلاب بافی و…. مربوط به دهه چهلی ها بی بهره نیستم.
خیلی از کاغذ تا شده به همین دلیلی که گفتم نتونستم نتیجه بگیرم.
در دروس مهندسی و عملی در دانشگاه نمره های خوبی می گرفتم.