Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


سلام

ناخرسندی و نارضایتی می تواند خوب باشد به شرط آن که به تفکری منجر شود

که در نهایت موجب ظهور فعالیت شایسته تری را سبب شود با تشکر از نظرات دوستان استفاده کردم

البته دوستان باید به سطح بندی این استعداد در خودشون توجه کنن اگر هوش عمومی فرد زیاد باشد تا حدی قابلیت شارژ

این استعداد را در فرد دارد