Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعبانعلی

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


ادریس عزیز. شاید اینجا جای مناسبی برای اعتراف باشه.

من یک استعفای خیلی خوب و حرفه‌ای در رزومه‌ام دارم از یک کار چند ساله.

اما دو مورد هست که بعد از یک ماه کار کردن، بدون خداحافظی سر دو تا کار نرفتم.

جالب اینجاست که این دو مورد، بعد از مورد حرفه‌ای و موفق اولیه‌ است و باعث شد که احساس کنم، این رفتارها بیشتر از اینکه نیازمند پختگی و تجربه باشه، نیازمند دوری از فضای احساسی در زمان تصمیم گیریه (و اساساً به همین دلیل این فایل رو ضبط کردم).

شاید باور نکنی که هنوز، اون دو مورد استعفای غیرحرفه‌ای (با وجودی که تنها پس از یک ماه کار نبوده) آزارم می‌ده و همیشه در جمع های بزرگ دوستانم، این استرس رو دارم که با اون کسانی که به این شکل ترکشون کردم، مواجه نشم.