Menu
نویسنده مطلب : آکادمی آموزگار

مطلب مورد بحث:

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟


من در درس هایی که سوالی مطرح میشه همیشه دیدگاها رو می خونم و بازم حکم یادگیری برای من داره و یادداشت برداری می کنم از نظرات. دلم میخواد وقت بیشتری داشته باشم برای خوندن دیدگاه ها.

اما در خصوص این درس باید بگم یاد یک جمله افتادم از یک فیلم که می گفت: قرار گرفتن در کنار افراد قدرتمند توهم قدرت بهت نده. شاید اینو بشه اینطور ربطش داد که یادگیری یک مطلب سخت یا خوندن کتاب یک فرد دانا مارو متوهم نکنه.