Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین قاسمی

مطلب مورد بحث:

نویسندگان و دانشمندان کلاسیک مدیریت و روانشناسی مرتبط با مدیریت


سلام به خانواده متمم و محمدرضا عزیز

اوایل امسال یک لیست با عنوان نام کسانی که نباید فراموش کنم و در بالای تختم نصب کردم و سعی می کردم کم و بیش پیگیر آنها باشم، لیست تکمیلی در اینجا آورده شده ،ولی من هم دوتن ایرانی را به این لسیت اضافه می کنم که شاید بچه های متمم نیز با آنها موافق باشند:

علینقی مشایخی بزرگوار و محمدرضا شعبانعلی عزیز( فکر کنم ما که هیچ وقت فراموش نکنیم این نام را)

فکر کنم اکنون لیست بالا کامل گردید و آماده است که در جایی نصب شود که حداقل هر روز یکبار آن را ببنیم.