Menu
نویسنده مطلب : نورا

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک مدیر موفق چیست؟ دراکر پاسخ می‌دهد


بکارگیری قاعده (ما درست است، نه من)، صرفا نباید در جمله‌بندی عبارت‌های گفته شده رعایت شود.

مدیری که تمام تصمیمات را خودش می‌گیرد و فرصتی برای بدست آوردن مهارت و تجربه برای همکارانش فراهم نمی‌کند، حتی اگر در تمام جلساتی که بقیه همکاران غایبند از کلمه ما هم استفاده کند، مدیر موفق و با درایتی نیست.