Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

قدردانی و قدرشناسی | چقدر در زندگی‌تان شکرگزار و سپاسگزار هستید؟ (+پرسشنامه)


درود بر دوستان متممی، ممنون که هستید چرا که اکثرا سبب حال خوب من می شوید. با خواندن مطالب ارزشمند این سایت حال خوبی پیدا می کنم . امروز که در حالنگارش این متن هستم پنج شنبه ۷ اسفند ۹۹ است قرار است تا ساعتی دیگر برای همکاران به مناسبت روزپدر گپی بزنم دیروز سایت متمم را در خصوص پدر و جایگاه آن برای تنظیم متن صحبت جستجوکردم حقیقتا تعجب کردم که در این خصوص مطلب دندان گیری پیدا نکردم همین طور احتمالا در خصوص مادر اما مطالبی در خصوص شکرگزاری را مطالعه کردم و چون هدفم تنظیم متن مورد نظر خودم بود بعضا کامنتی هم به مطالب نمی دادم که هوش مصنوعی سایت یقه ام را گرفت واجازه استفاده بیشتر مطالب را نمیداد که باید از این هم سپاسگزار باشم . امروز به این تست برخوردم و خواستم ببنیم که درچه رده روحی هستم امتیازم ۲۸۳ شد البته فکر می کردم بیشتر باشد اما موضوع صحبت امروزم رابا عنوان پدر و الگوهای رفتاری قرار داده ام و قرار است این کلمات کلیدی را در خصوص پدر، قدردانی و قدر شناسی بیان کنم .

اصولا پدران در خانواده ، اجتماع و جامعه الگو هستند لذاشایسته است در روز مبارک پدرتلاش کنیم به عنوان چراغ راه فرزندانمان مفهوم قدردانی وشکرگزاری را بسط دهیم و با رفتار عملی این صفت مثبت رادر خود و خانواده اجرایی نماییم.

از امروز یادمان باشد سپاسگزار وجود پدر و مادرمان باشیم. براستی خوشبخت کسی است که این عزیزان را در قید حیات دارند من متاسفانه درم را از دست دادم

از امروز یادمان باشد سپاسگزار وجود همسرمان باشیم .

از امروز یادمان باشد فرزندانمان زیباترین هدیه وجودی مان هستند و قدردانی و قدر شناسی از بابت حضورشان در زندگی مان مایه مباهات است.

از امروز یادمان باشد همکاران در محیط کار فارغ از نوع کنش رفتاری قابل ستایش و قدردانی هستند.

سپاسگزارم که وقت تان را صرف مطالعه این متن کردید.