Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا امیری

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


تقسیم بندی علم، شبه علم، و غیرعلم.

به نظرم این تقسیم بندی به روشن شدن نگرش علمی و پیشرفت علمی بسیار می تواند کمک کند.

همچنین با چنین تقسیم بندی، ذهن مردم بیشتر نسبت به علم روشن میشود. چون میدانیم که غالب مردم طرفدار علم هستند، درحالی که نمیدانند علم چیست.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟